Brandskader

Det er vigtigt hurtigt at begrænse skader og minimere omkostninger forårsaget af ild og røg.

På en brandtomt udfører Trinava omkostningsbevidst, hensynsfuld og miljøbevidst skadebegrænsning.

Vi sikrer skadesstedet bl.a. i form af afdækning. Vi vurderer skaden for at få et godt overblik. Et godt overblik er medårsag og nok vigtigste faktor i forhold til at træffe den rigtige beslutning, for dermed effektivt og beslutsomt at kunne minimere følgeskaderne og følgeskade omkostningerne. 

Vi fjerner nedbrudt, brændt eller overophedet materiale, og vi vurderer bevaringsværdige effekter samt behovet for selve renoveringsindsatsen - hele tiden med øje for miljøet.
Vi sikrer, indsamler og hjemtager kun de absolut nødvendige genstande, der vurderes rentabelt at restaurere.

Evt. yderligere vandskade pga. slukningsvand, kræver ofte fjernelse af våde organiske materialer og herefter udtørring, inden selve genopbygningen af de beskadigede bygningsdele kan forestå. Trinava er dygtige og yderst rutinerede til at omfangsbestemme og minimere omfanget af skaderne og følgeskaderne, uanset om det er bygningsdele eller indbodele.

Vi står desuden gerne for projektledelsen/koordineringen af reparation/genopbygningen af det tilskadekomne. Det betyder at vores projektledere dermed kan samle hele sagen efter en skadebegivenhed - og også tage ansvaret for hele processen.

Vi er eksperter i følgeskadebekæmpelse, og er altid seriøse og yderst omkostningsbevidste.

Vi har dybfølt respekt for situationen, og vores formål er altid at skadesbegrænse og forsøge at begrænse skadens omkostningerne.

Leveret af