Klima og indeklima

Skimmelsvamp, indesluttet fugt i bygninger, rørbrud, skybrud, opstigende grundfugt, manglende ventilering, og andre indeklimaproblemer i vores bygninger, er alle velkendte årsager til problematisk indeklima.

Og det er stadig et lige så stort problem i dag som det var for mange år siden, trods det at vi burde blive klogere med tiden.

Inde-klimatiske problemer opstår også ofte i forbindelse med nybyggeri, f.eks. hvis fugten bliver indesluttet i byggeriet under opførsel. Dette ses ofte hvor tidsplanerne er for presset.

Undervurderer man konsekvenserne ved at overse eller ”indpakke” de fugtige byggematerialer enten efter en pludselig opstået skade eller undervejs i byggeprocessen, kan indeklimaet relativt kort tid efter påvirkes i meget negativ retning. Fælles for ovennævnte scenarier er, at det forringede indeklima i beboelsen i værste fald kan ende med at være til meget stor gene for den/de enkelte brugere.

Vi har set mange af denne type skader gennem årene uanset art, og vi har en pragmatisk men seriøs tilgang og holdning til disse indeklimatiske problematikker.

Leveret af